Rabu, 27 April 2016

Wprawdzie głazy ogrodzenie te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało fachowym okiem trudno je odróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenie te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało fachowym ślepiem trudno je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, banalnej obróbce a także stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu okręgach Polski – piaskowiec najłatwiej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo wstępnie ociosuje, rozmieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie posyła do miejsca budowy balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak połączony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Gdy spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Prócz podstawy zlepiających występują tam również pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się odcień skał na sztacheta z PCV na plot i furtę ze sztachetek, przybierają one wtenczas rozmaite kolory czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak sporych złóż wycina się największe bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy można również ciąć na sześciany o proporcjonalnych zarysach, używane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Można również je rozdzielać przy asyście specjalistycznych klinów i dłut na małe, nieregularnych obrysów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztacheta PVC z Lubska wykorzystuje się również wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, głównie skorup małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na sztachetki plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa. Nadają się jednak głównie do stosowania w środku budynku, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku oraz naszych zamiłowań forma kamiennych płyt może być różny – od łamanych, nierównych, aż po pionowo przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki a także sztachety plastikowe z Jędrzejowa na plot i furtę ze sztachetek stawia się z skał różnego kształtu, ułożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje spośród kawałeczków o niesymetrycznych kształtach, powinno się je adekwatnie dobierać tzn. tak, by kształt każdego następnego scalał się z poprzednim. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe wyrwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia należą do głazów mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu porastają też mchem i wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać kurzu z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą zostać ostre rysy. Sprofilowane fabryki pucują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego szorowania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak reflektujemy, aby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar