Rabu, 25 Mei 2016

Stawianie balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Budowa ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Balustrady PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy balustrady z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane balustrady z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar